ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

جهت دریافت ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در سال ۱۳۹۷ به قسمت زیر را مراجعه نمایید.

دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت

دریافت ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳