شرح وظایف موسس و مسئول فنی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

جهت دریافت فایل شرح وظایف اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳