برگزاری سمینار دو روزه " پزشکی قانونی " به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص سمیناری با عنوان" پزشکی قانونی" در قالب آموزش مداوم و اولویت ملی مورخ۳۱/۰۵/۹۶ لغایت ۰۱/۰۶/۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص انواع مسئولیت و قصور پزشکی،رضایت و برائت،انواع گواهی نامه ها، رازداری پزشکی، تخلفات کیفری و انتظامی، باید ها و نباید ها پیرامون تعزیرات،آموزه های قانونی پیرامون نظام پزشکی و امور حقوقی سخنرانی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳