برگزاری سمینار دو روزه "نارسائی و پیوند قلب" به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها ، شبکه ها، مراکز خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها سمیناری دو روزه با عنوان" نارسائی و پیوند قلب" مورخ ۲۶ و۹۶/۰۵/۲۷ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث تشخیص نارسائی قلب و درمان های دارویی ،سندرم کاردیورنال،فراهم آوری اعضاء، انتخاب کاندید پیوند قلب و تکنیک های پیوند سخنرانی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳