اطلاعیه ثبت نام در سمینار "پزشکی قانونی"

کلیه  پزشکان عمومی و متخصصین  گروه های جراحی ،گروه های داخلی ،روانپزشکی، پاتولوژی ،کودکان طب فیزیکی و توانبخشی و سایر تخصص های بالینی (پوست ،بیهوشی، پرتو درمانی ،پزشکی خانواده ،پزشکی ورزشی ،طب کار ،فوق تخصص مراقبت های ویژه) می توانند در برنامه شرکت نمایند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳