دوره آموزشی ۹۶

 

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت آنژیوگرافی و حفاظت پرتویی در آن

تاریخ برگزاری:۹۶/۰۷/۲۶

شروع ثبت نام : ۹۶/۷/۲۳ تا تکمیل ظرفیت 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳