امور بیماری ها

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی

جهت دریافت فایل آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی  اینجا را کلیک کنید .

اشتراک در امور بیماری ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳