امور بیماری ها

قابل توجه کلیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ( ثبت سرطان )

لطفا  اطلاعات بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز خود را صرفا در قالب فرم اکسل تکمیل و به  (  اداره امور بیماریهای معاونت درمان /آدرس الکترونیکی : bimari_khas@mui.ac.ir) در اسرع وقت ارسال فرمایید.

فایل اکسل ثبت سرطان ۹۶ بیمارستانها

نامه معاونت درمان  ارسال شده به کلیه مراکز

نامه معاونت بهداشتی

برگزاری کمیته استانی برنامه ملی سکته حاد مغزی (۷۲۴)

 کمیته استانی ۷۲۴ با حضور بیمارستانهای مجری برنامه ، مدیر محترم درمان ، رئیس اداره امور بیماریها و کارشناس مربوطه برگزار گردید . نکات مورد نظر ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری کنفرانس علمی راهبردهای مراقبتی در دیالیز

به همت اداره امور بیماریها در روز چهارشنبه ۱۷/۷/۹۸ کنفرانس علمی راهبردهای مراقبتی در دیالیز با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از پرستاران دیالیز استان تشکیل گردید  .

برگزاری شورای دیالیز سال ۹۸

در تاریخ ۱۵/۷/۹۸ شورای دیالیز سال ۹۸ به همت اداره اداره امور بیماریها به ریاست معاون محترم درمان ، مدیر محترم درمان ، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و اعضای محترم هئیت علمی نفرولوژی و جراح عروق در محل دفتر ریاست این معاونت تشکیل گردید.

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی

جهت دریافت فایل آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی  اینجا را کلیک کنید .

اشتراک در امور بیماری ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳