برگزاری کارگاه ۲ روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه متخصصین زنان

به همت اداره مامایی معاونت درمان،کارگاه دور روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ویژه متخصصین زنان و زایمان در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه با هدف ارتقاء و مهارت آموزی در امر زایمان طبیعی برگزار گردید.

برگزاری چهارمین روز از دوره آموزشی مدیریت سلامت مادر و نوزاد ویژه مامامسئولین بلوک زایمان و سوپروایزرهای مامایی

به همت اداره مامایی معاونت درمان، درراستای توانمندسازی مامامسئولین بلوک زایمان و سوپروایزرهای مامایی، چهارمین روز از دوره آموزشی مدیریت سلامت مادر و نوزاد در تاریخ  ۹۸/۱۱/۲۸ در مرکز آموزشی، پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی برگزار گردید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی می رساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل زمستان ۹۸ لازم است کلیه بندها و شرایط ذکر شده را به دقت مطالعه و از حضور و تماس غیر ضروری با اداره تجهیزات پزشکی خودداری فرمایید. سامانه رشد جهت مرکز آموزشی درمانی شهید چمران صرفاً برای متقاضیان آقا و مراکز خارج از شهر اصفهان فقط افراد متقاضی بومی باز می باشد.

قابل توجه کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی، خیریه ، وابسته به ارگان ، مراکز جراحی محدود

فایل شناسنامه سکته حاد قلبی(۲۴۷)

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز شنبه ۱۹بهمن ماه

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز شنبه ۱۹بهمن ماه، با حضور سرپرست مدیریت اقتصاد درمان،استانداردها و فناوریهای سلامت معاونت درمان، معاون فنی معاونت بهداشتی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه و بررسی گزارش مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران، راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به مادران پرخطر در مراکز بهداشتی و درمانی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

قابل توجه کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی، خیریه ، وابسته به ارگان ، مراکز جراحی محدود

جهت دریافت فرم ثبت اطلاعات پزشکان شاغل در کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستانهای تابعه دانشگاه ، بیمارستانهای خصوصی،خیریه و وابسته به ارگان و مراکز جراحی محدود موضوع نامه شماره ۱۲/۷/۲۹۰ پ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ ( پیرو نامه ۷/۱۲/۱۱۲۹۸ پ مورخ ۹۸/۱۱/۲۳)  کلیک کنید 

اسامی پذیرفته شدگان مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته تغذیه

فراخوان تکمیل ظرفیت جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته تغذیه

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳