کلاس آموزش و کاربرد نرم افزار مدلب

کلاس آموزش و کاربرد نرم افزار مدلب مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۵ ساعت برای کلیه پرسنل بیمارستان های تحت پوشش و خصوصی، آزمایشگاه های خصوصی، درمانگاه ها و خیریه ها در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

ثبت امضای الکترونیک جهت تجویز داروهای شیمی درمانی

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۲۶۲۵۷د مورخ  در  ۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص لزوم دریافت امضای الکترونیک توسط گروه های تجویز کننده شیمی درمانی می بایست حداکثر تا پایان دی ماه سال ۹۷ از طریق سامانه نظام پزشکی ( مطابق دستورالعمل  ) اقدام فرمایید. شایان ذکر است پس از راه اندازی سامانه ،امکان تجویز داروهای شیمی درمانی به روش کاغذی وجود نخواهد داشت .

جهت دریافت دستورالعمل مربوطه اینجا را کلیک کنید .

اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با حضور روسای تعدادی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در این معاونت برگزار و در خصوص "اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت و ضرورت راه اندازی درمانگاههای دیابت در مراکز بیمارستانی بحث وتبادل نظر شد .                                                                                                                               

قابل توجه کلیه مراکز درمانی(ثبت سرطان )

با توجه به نامه شماره ۶/۹۹۷۲/د مورخ ۱۰/۱۰/۹۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " ثبت سرطان " مقتضی است  نسبت به ثبت موارد سرطان و  تکمیل فرمهای مربوطه در فرمت ذیل ، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

جهت دریافت فایل excell مربوطه    اینجا را کلیک کنید .

 

قابل توجه مسئولین محترم کلیه مراکز شنوایی سنجی استان اصفهان

با توجه به نامه شماره ۶/۹۱۱۸/د مورخ ۹۷/۹/۱۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران" مقتضی است  نسبت به انجام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران و تکمیل فرمهای مربوطه بر اساس دستورالعمل، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

فایل  دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران   اینجا را کلیک کنید .

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت مشاهده برنامه زمانبندی بررسی داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد در ماههای  فروردین ، اردیبهشت سال ۹۸  کلیک نمایید.

جلسه کارگروه مالی برنامه ترویج زایمان طبیعی

در راستای تدوین بسته مالی دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی  با حضور مدیر درمان ، مدیر اموربیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، نماینده معاونت توسعه دانشگاه ، رییس انجمن علمی زنان ، رییس جمعیت مامایی و نماینده گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و رییس اداره مامایی،در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه آموزشی اصول مدیریت مهندسی پزشکی

جلسه آموزشی«اصول مدیریت مهندسی پزشکی » روز پنجشنبه مورخ ۶/۱۰/۹۷ توسط اداره تجهیزات پزشکی و با همکاری و مساعدت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی با حضور مدرس جلسه جناب آقای مهندس سعید غفوری مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل سالن کنفرانس تالار سبز جهت کلیه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی (دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان) استان برگزار گردید. این کارگاه یکروزه که که از ساعت ۸ صبح الی ۷:۳۰ دقیقه شب به طول انجامید مورد استقبال ویژه کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳