جلسه آموزشی رابطین دیابت

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ به همت اداره امور بیماریها جلسه آموزشی رابطین دیابت با حضور تعدادی از پرستاران و مسئولین درمانگاههای دیابت بیمارستانها در این معاونت برگزار گردید و در خصوص سامانه پورتال وزارتخانه و شرایط درمانگاههای دیابت بحث و تبادل نظر شد .

                                                                                                                     

 

کلاس آموزش و کاربرد نرم افزار مدلب

کلاس آموزش و کاربرد نرم افزار مدلب مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۵ ساعت برای کلیه پرسنل بیمارستان های تحت پوشش و خصوصی، آزمایشگاه های خصوصی، درمانگاه ها و خیریه ها در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

ثبت امضای الکترونیک جهت تجویز داروهای شیمی درمانی

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۲۶۲۵۷د مورخ  در  ۹۷/۱۰/۱۸ در خصوص لزوم دریافت امضای الکترونیک توسط گروه های تجویز کننده شیمی درمانی می بایست حداکثر تا پایان دی ماه سال ۹۷ از طریق سامانه نظام پزشکی ( مطابق دستورالعمل  ) اقدام فرمایید. شایان ذکر است پس از راه اندازی سامانه ،امکان تجویز داروهای شیمی درمانی به روش کاغذی وجود نخواهد داشت .

جهت دریافت دستورالعمل مربوطه اینجا را کلیک کنید .

اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با حضور روسای تعدادی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در این معاونت برگزار و در خصوص "اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت و ضرورت راه اندازی درمانگاههای دیابت در مراکز بیمارستانی بحث وتبادل نظر شد .                                                                                                                               

قابل توجه کلیه مراکز درمانی(ثبت سرطان )

با توجه به نامه شماره ۶/۹۹۷۲/د مورخ ۱۰/۱۰/۹۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " ثبت سرطان " مقتضی است  نسبت به ثبت موارد سرطان و  تکمیل فرمهای مربوطه در فرمت ذیل ، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

جهت دریافت فایل excell مربوطه    اینجا را کلیک کنید .

 

قابل توجه مسئولین محترم کلیه مراکز شنوایی سنجی استان اصفهان

با توجه به نامه شماره ۶/۹۱۱۸/د مورخ ۹۷/۹/۱۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران" مقتضی است  نسبت به انجام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران و تکمیل فرمهای مربوطه بر اساس دستورالعمل، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

فایل  دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران   اینجا را کلیک کنید .

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت مشاهده برنامه زمانبندی بررسی داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد در ماههای  فروردین ، اردیبهشت سال ۹۸  کلیک نمایید.

جلسه کارگروه مالی برنامه ترویج زایمان طبیعی

در راستای تدوین بسته مالی دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی  با حضور مدیر درمان ، مدیر اموربیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، نماینده معاونت توسعه دانشگاه ، رییس انجمن علمی زنان ، رییس جمعیت مامایی و نماینده گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و رییس اداره مامایی،در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳