اولین دوره از کارگاه شش روزه مراقبت های پرستاری در NICU

اهدای عضو،اهدای زندگی

آزمون دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

جلسه شورای درمان

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ استانی

اهدای عضو،اهدای زندگی

کمیته نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد (کمیته ماده۳۱)

آموزش نظام مراقبت و تشخیص بیماری مننژیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳