برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با ساختمان و عملکرد ماشینهای بیهوشی

کارگاه شش روزه مراقبت های پرستاری در NICU

جلسه شورای درمان

نصب تعرفه آزمایشات در کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

آئین نامه تاسیس دفاتر شنوایی سنجی

نهمین کميته سلامت روان معاونت درمان

 آئین نامه تاسیس دفاتر کاردرمانی

دستورالعمل مراقبت آزمایشگاهی بیماری مننژیت

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳