برگزاري پنجمين کميته مسئولين آموزش به بيمار

پلمپ مطب دندانپزشکی غیر مجاز

نتایج کمیسیون طرح رشته پرستاری

برگزاری آزمون آموزش تربیت مربی

اولین جلسه کمیته مداخله در خودکشی

اولین سمینار بیماریها در سفرهای زیارتی

تعرفه خدمات درمانگاهی سال ۱۳۹۱

ضوابط ارسال نمونه به خارج از کشور

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳