«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار »

برگزاري كارگاه توسعه كاربردفرآيند پرستاري

برگزاري سومين کميته مسئولين آموزش به بيمار

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

سمینار آموزشی "فوریتهای مامایی"

گردهمايي سوپروايزرهاي آموزشي

نود و دومین کمیسیون ماده ۲۰ استانی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳