«کمیته زنان و مامایی تحلیل ریشه ای خطا»

کمیته ماده۳۱

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

برگزاری کمیته مسئولین آموزش به بیمار

۴ بیمارستان برتر استان اصفهان انتخاب شدند

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

اهدای عضو،اهدای زندگی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳