«جلسه ترویج تغذیه با شیر مادر»

پلمپ مطب دندانپزشکی

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار »

برگزاري كارگاه توسعه كاربردفرآيند پرستاري

برگزاري سومين کميته مسئولين آموزش به بيمار

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

سمینار آموزشی "فوریتهای مامایی"

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳