جلسه اعتباربخشی

چک لیست « ارزیابی خدمات مامایی »

شهادت امام حسن عسگری تسلیت باد

آزمون مجدد اصول مدیریت خدمات پرستاری

سمینار آموزشی«فوریتهای مامایی»

برگزاری مجددآزمون مدیریت عمومی

برگزاري جلسات كميته فرعي آموزش و كميته رابطين آموزشي معاونت درمان

سمينار ۲ روزه «مراقبت آغوشي مادر و نوزاد»

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳