سمینار آموزشی«عوارض دارویی، تجویز و مصرف منطقی داروها»

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

قابل توجه کلیه پزشکان و پرستاران

«کمیته زنان و مامایی تحلیل ریشه ای خطا»

کمیته ماده۳۱

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

برگزاری کمیته مسئولین آموزش به بیمار

۴ بیمارستان برتر استان اصفهان انتخاب شدند

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳