نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

چهارمين کميته مسئولين آموزش به بيمار

اهدا عضو اهدای زندگی

اهداعضو,اهدازندگی

«جلسه ترویج تغذیه با شیر مادر»

پلمپ مطب دندانپزشکی

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار »

برگزاري كارگاه توسعه كاربردفرآيند پرستاري

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳