کمیته ماده۳۱

اهدای عضو،اهدای زندگی

کمیسیون طرح رشته های اجباری زمستان ۱۳۹۱

آموزش کشت مدفوع از نظر سالمونلا و شیگلا

قابل توجه کلیه بیمارستانها

کمیته زنان و مامایی تحلیل ریشه ای خطا

پلمپ مطب دندانپزشکی غیر مجاز

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳