«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

محاسبه اضافه كارپرسنل اورژانس

کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی

از تصویر تا پروتون در MRI

نتایج چهارمین کمیسیون اضطراری طرح اجباری

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

تقدير از بيمارستانهاي برتر حاكميت باليني استان

کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳