نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

برنامه آموزشی سال ۹۲ اداره امور آزمایشگاهها

نحوه ارزیابی عملکرد واحدهای مهندسی پزشکی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اولین جلسه کمیته فرعی آموزش در سال ۹۲

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

جلسه برنامه کشوری دیابت

«راهنمای نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه»

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳