دوره های آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

اولویت انتخابی مراکز بهداشتی طرح مامايی

«برگزاری کمیسیون رشته مامایی»

کمیته فرعی آموزش و بهسازی نیروی انسانی

از تصویر تا پروتون در MRI

ساماندهی محل فعالیت پزشکان

دوازدهمین جلسه شورای مدیران

فابل توجه متقاضيان دوره آموزش طب سنتی

n00012157-bکلیه کسانی که جهت دوره مذکور ثبت نام کرده ولی مدارک خود را ضمیمه فرم ثبت نام ننموده اند خواهشمند است نسبت به ثبت نام مجدد در اسرع

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳