بازدید ریاست محترم دانشگاه

بازدیدازبیمارستان گلدیس شاهین شهر

بازدید نوروزی ازبیمارستانهای شهرضا

از تصویر تا پروتون در MRI

تغییرساعات کاری دستگاه های اجرایی استان

قابل توجه مراکز درمان سوءمصرف مواد

«راهنما و فرم ثبت موالید در سال ۹۲»

قابل توجه کلیه بیمارستانها

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳