«پوستر و پمفلت احیاء کودکان»

پیشگیری از فشار خون بالا

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه درنمازجمعه

رئیس جمهور در مرکز اورژانس تهران

۲۴۳ مورد بازدید کارشناسان حوزه معاونت درمان

تکمیل فرم وضعیت شبکه ملی سلامت

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳