«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

برگزاري جلسه مسئولين آموزش به بيمار

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد نوروزی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

قابل توجه بیمارستانها

مداخله در درمان

سومین جلسه شورای مدیران

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳