«ثبت نام اینترنتی مجدد طرح مامایی»

کارگاه بروز رسانی اطلاعات سامانه آواب

نتایج سومین کمیسیون رشته های اجباری

کارگاه مراقبت های پرستاری در دیالیز

نشست خبری و مطبوعاتی

جلسه بررسی و ضعیت اجرایی تروماسیستم

جلسه هماهنگی با موضوع تروماسیستم

جلسه آشنائی با سامانه مدیریت مراکز MMT

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳