نتایج کمیسیون طرح رشته کارشناسی مامایی

سومین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه

تقویم زمانبندی دوره های آموزشی اردیبهشت

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

ارزیابی واحدهای مهندسی پزشکی

طرح رشته های اجباری و اختیاری سال جاری

ممنوعیت خرید کالاهای فاقد مجوز

از تصویر تا پروتون در MRI

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳