اهدای عضو،اهدای زندگی

«کمیته سلامت و ایمنی مادر و نوزاد»

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

کنفرانس کنترل عفونت بیمارستانی پیشرفته

همایش آسیب های اجتماعی

اهدای عضو،اهدای زندگی

ثبت نام كميسيون طرح رشته رادیولوژی

دهمین جلسه کمیته سلامت روان

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳