«کمیسیون طرح رشته کارشناسی مامایی»

کارگاه مراقبت از استوما

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

از تصویر تا پروتون در MRI

قابل توجه کلیه بیمارستانها

عدم انجام آزمایش اتوپسی در آزمایشگاهها

لیست مراکز و شرکتهای لوازم آزمایشگاهی

آزمون اصول مدیریت خدمات پرستاری

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳