دوازدهمین جلسه شورای مدیران

فابل توجه متقاضيان دوره آموزش طب سنتی

n00012157-bکلیه کسانی که جهت دوره مذکور ثبت نام کرده ولی مدارک خود را ضمیمه فرم ثبت نام ننموده اند خواهشمند است نسبت به ثبت نام مجدد در اسرع

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح اجباری

اعلام نتایج آزمون مصاحبه رشته شغلی پرستاری

قابل توجه کلیه بیمارستانها

لیست خدمات گلوبال نود مورد اعمال شایع جراحی در بخش دولتی سال ۱۳۹۲

تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي سال ۱۳۹۲

آموزش علوم آزمایشگاهی طبق آخرین استاندارد

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳