تقدير از بيمارستانهاي برتر حاكميت باليني استان

کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

نودویکمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر

«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

برگزاری اولین جلسه مبارزه با پدیده قاچاق

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

ویدئو کنفرانس با دفتر قائم مقام وزیر

جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه اتوآنالایزر

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳