ثبت نام كميسيون طرح رشته رادیولوژی

دهمین جلسه کمیته سلامت روان

«ثبت نام اینترنتی مجدد طرح مامایی»

کارگاه بروز رسانی اطلاعات سامانه آواب

نتایج سومین کمیسیون رشته های اجباری

کارگاه مراقبت های پرستاری در دیالیز

نشست خبری و مطبوعاتی

جلسه بررسی و ضعیت اجرایی تروماسیستم

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳