کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

تقدير از بيمارستانهاي برتر حاكميت باليني استان

کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

نودویکمین جلسه کمیته مدیریت خطاوخطر

«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

برگزاری اولین جلسه مبارزه با پدیده قاچاق

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

ویدئو کنفرانس با دفتر قائم مقام وزیر

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳