برنامه کشوری غربالگری فنیل کتونوری نوزادان

«تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی طرح مامایی»

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاهها

کنفرانس علمی «فوریت های مامایی»

راه اندازی رشته مهندسی بیمارستان

اهدای عضو،اهدای زندگی

«کمیته سلامت و ایمنی مادر و نوزاد»

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳