ارزیابی واحدهای مهندسی پزشکی

طرح رشته های اجباری و اختیاری سال جاری

ممنوعیت خرید کالاهای فاقد مجوز

از تصویر تا پروتون در MRI

«پوستر و پمفلت احیاء کودکان»

پیشگیری از فشار خون بالا

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳