کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاهها

کنفرانس علمی «فوریت های مامایی»

راه اندازی رشته مهندسی بیمارستان

اهدای عضو،اهدای زندگی

«کمیته سلامت و ایمنی مادر و نوزاد»

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

کنفرانس کنترل عفونت بیمارستانی پیشرفته

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳