نود و چهارمین جلسه کمیته مدیریت خطا و خطر

آشنایی با ساختار دستگاه ماموگرافی

اولین جلسه کارگروه نگهداشت تجهیزات پزشکی

«پذیرفته شدگان کمیسیون رشته مامایی»

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

«نتایج کمیسیون طرح رشته مامایی»

کارگاه آموزشی CPR

از تصویر تا پروتون در MRI

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳