بسته آموزشی معاونت درمان درسال ۹۲

پلمپ مطب دندانپزشکی و دندانسازی غیر مجاز

ارزیابی واحدهای مهندسی پزشکی

ثبت نام کمسیون طرح رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته کارشناسی مامایی

سومین جلسه کمیته مدیریت کلینیک های ویژه

تقویم زمانبندی دوره های آموزشی اردیبهشت

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳