کارگاه آموزشی CPR

از تصویر تا پروتون در MRI

اهدای عضو،اهدای زندگی

اصلاحیه ردیف ۴۷ جدول نود مورد گلوبال سال۹۲

اهدای عضو،اهدای زندگی

«دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک در مراکز»

پیشگیری از مسمومیت کودکان با متادون

کارگاه شش روزه مراقبت های پرستاری در ICU

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳