اخذ لوح کیفیت آزمایشگاه

دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری

قابل توجه کلیه مراکز غیردولتی و خصوصی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

اهدای عضو،اهدای زندگی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳