اهدای عضو،اهدای زندگی

اولین جلسه کمیته فرعی آموزش در سال ۹۲

«کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار»

جلسه برنامه کشوری دیابت

«راهنمای نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه»

اهدای عضو،اهدای زندگی

کلاس آموزشی طبقه بندی وسایل پزشکی

اطلاعیه کمیسیون ماده ۲۰

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳