ثبت نام کمیسیون طرح علوم آزمایشگاهی

کمیسیون اضطراری پرستاری فصل تابستان ۹۲

برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ آزمایشگاهها

فراخوان

تعرفه خدمات درمانگاهی سال ۱۳۹۲

دوره های آموزش مداوم

«پذیرفته شدگان کمیسیون طرح رشته مامایی»

قابل توجه مسئولین فنی مراکز MMT

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳