جلسه آموزش کارشناسان طرحی تجهیزات

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

ثبت نام کمیسیون طرح علوم آزمایشگاهی

اهدای عضو،اهدای زندگی

اهدای عضو،اهدای زندگی

سومین جلسه کارگروه نگهداشت تجهیزات پزشکی

اهدای عضو،اهدای زندگی

معرفی معتادان بهبود یافته به کارگاه حرفه آموزی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳