نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

پذیرش نمونه های پاتولوژی و سیتولوژی

ثبت نام کمیسیون طرح علوم آزمایشگاهی

«بررسی فرآیند کار در مراکز مشاوره شیردهی»

قابل توجه متقاضیان طرح رشته رادیولوژی

از تصویر تا پروتون در MRI

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳