کارگاه مراقبت از استوما

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

از تصویر تا پروتون در MRI

قابل توجه کلیه بیمارستانها

عدم انجام آزمایش اتوپسی در آزمایشگاهها

لیست مراکز و شرکتهای لوازم آزمایشگاهی

آزمون اصول مدیریت خدمات پرستاری

جلسه مبارزه باقاچاق وتامین تجهیزات پزشکی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳