قابل توجه کلیه بیمارستانها

برگزاری آخرين جلسه کمیته فرعی آموزش

برگزاری جلسه بسته آموزشی سال ۹۲

«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

محاسبه اضافه كارپرسنل اورژانس

کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی

از تصویر تا پروتون در MRI

نتایج چهارمین کمیسیون اضطراری طرح اجباری

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳