اطلاعیه بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

«کمیسیون طرح رشته کارشناسی مامایی»

کارگاه مراقبت از استوما

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

از تصویر تا پروتون در MRI

قابل توجه کلیه بیمارستانها

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳