اهدای عضو،اهدای زندگی

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه درنمازجمعه

رئیس جمهور در مرکز اورژانس تهران

۲۴۳ مورد بازدید کارشناسان حوزه معاونت درمان

تکمیل فرم وضعیت شبکه ملی سلامت

کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری

بازدید ریاست محترم دانشگاه

بازدیدازبیمارستان گلدیس شاهین شهر

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳