جلسه ای درخصوص بیماریهای واگیر حجاج

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۳۰ ساعت ۸/۳۰  جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با حضور جناب آقای دکتر فارسی و جناب آقای دکتر شیرانی مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی و سرکار خانم دکتر فرید و سر کار خانم امینی و  کلیه فوکال پوینت های عفونی اجرایی کلیه بیمارستانهاو شبکه های بهداشت در این معاونت برگزار و درخصوص بیماریهای واگیر حجاج بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برگزاری دوره آموزشی جنبه های قانونی مدارک پزشکی

در تاریخ ۹۷/۵/۲۴ دوره آموزشی جنبه های قانونی مدارک پزشکی با حضور نماینده سازمان پزشکی قانونی (خانم دکتر مقاره زاده) و جناب آقای کمالی بازپرس جرایم پزشکی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با هماهنگی واحد مدیریت اطلاعات سلامت معاونت درمان ویژه مسئولین واحد مدیریت اطلاعات سلامت مراکز درمانی برگزار گردید. (ادامه)

جلسه کاهش هزینه های دارویی

 

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۲۳ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها باحضور معاون محترم درمان،مسئولین محترم سازمانهای بیمه گر به همراه تعدادی از کارشناسان مربوطه ،تنی چند از پزشکان متخصص مغز واعصاب وعضوکمیته ام اس دانشگاه ومدیر محترم اداره امور بیماریها ،دراین معاونت برگزار و در خصوص راهکارهای عملی کاهش هزینه های دارویی بحث وتبادل نظر شد.

نهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه چشم

نهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان در حیطه چشم روز دوشنبه ۲۲/۵/۹۷ از ساعت ۳۰/۷ لغایت ۱۰ صبح با حضور آقایان دکتر مرتضوی مدیر گروه ، دکتر فاضل عضو هیئت علمی گروه ، دکتر صالحی رئیس و دکتر شفیعیون مدیرمرکز آموزشی درمانی فیض وبه میزبانی رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی و با حضور مدیر مرکز پایش مراقبت های  پزشکی برگزار و به جمع بندی نائل گردید ..

دومین جلسه تکمیلی تدوین نقشه راه درمان در حیطه ارتوپدی در مرکز

دومین جلسه تکمیلی تدوین نقشه راه درمان در حیطه ارتوپدی در مرکز آموزشی درمانی کاشانی و با حضور اعضای محترم گروه و چند تن از رؤسا ی بیمارستانها و متخصصین ارتوپدی روز یک شنبه ۹۷/۵/۲۱ از ساعت ۷ تا ۱۰صبح برگزار شد. جمع بندی جلسه تا آخر هفته اعلام خواهد شد.

اعلام نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل تابستان ۹۷

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل تابستان ۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد.

 دریافت فایل اعلام نتایج

دوره ضمن خدمت آشنایی با اصول کار دستگاه های تصویر برداری از دهان و دندان

دوره ضمن خدمت آشنایی با اصول کار دستگاه های تصویربرداری از دهان و دندان  (پری اپیکال   -OPG-CBCT )

شنبه مورخ  ۹۷/۵/۲۰  به همت واحد امور پرتوها با گروه هدف پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه آموزشی پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادربه نوزاد

در راستای اجرای "برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت HIV و پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به نوزاد" در روز پنجشنبه مورخ  ۱۸/۵/۹۷، با همکاری معاونت بهداشتی دومین جلسه آموزشی جهت سوپروایزرهای آموزشی و مامایی، مسئولین بلوک زایمان و کنترل عفونت مراکز درمانی در معاونت درمان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳