کارگروه درمان در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

در روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۴ با حضور معاون محترم درمان، مدیر درمان و اعضای دیگر کارگروه بسیج ملی کنترل فشار خون ، جلسه ای در این خصوص تشکیل و تصمیمات لازم جهت هماهنگی و تسهیل اجرای طرح در کلیه مراکز درمانی دولتی ، خصوصی ، درمانگاه ها و مطب ها اتخاذ گردید.

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه

 جهت دریافت "بسته مداخلات آموزشی بسیج ملی کنترل فشار خون" اینجا را کلیک کنید.

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، با حضور معاون درمان، معاون فنی معاونت بهداشتی، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه و بررسی گزارش مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران، راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به مادران پرخطر در مراکز آموزشی درمانی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه مدیریت داروخانه های توزیع کننده داروهای ام اس

صبح روز چهارشنبه  ۲۵/۲/۹۸  در دفتر مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان جلسه ای با حضور مدیر امور بیماریها، نمایندگان معاونت غذا و دارو ،مدیر اقتصاد بردرمان، کارشناس امور مالی معاونت درمان و رئیس و کارشناسان اداره بیماریها برگزار گردید .

استفاده از کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

 با توجه به ضرورت ثبت دقیق مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان و به منظور همگون سازی ثبت اقدامات و مراقبت ها "کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان" جهت استفاده در درمانگاه زنان مامایی   بیمارستان ها و مطب متخصصین زنان و دفاتر کار مامایی تدوین گردیده است. لذا مقتضی است نسبت به استفاده از کارت مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت استفاده از هرگونه پرونده و کارت جهت ثبت و مستندسازی ترتیبی اتخاذ گردد حداکثر طی بازه زمانی شش ماهه نسبت به جایگزینی با کارت جدید اقدام گردد. بدیهی است در نیمه دوم سال جاری استفاده از این کارت در بازدید کارشناسان این معاونت از مطب متخصصین زنان و زایمان، دفاتر کار مامایی و درمانگاه زنان مامایی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار خواهد 

جهت دریافت فایل کارت اینجا کلیک نمایید

ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دانلود ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید .

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها

جهت دریافت شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها اینجا کلیک نمایید

برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني ماما

به مناسبت روز جهاني ماما و همچنين بزرگداشت يكصدمين سال آموزش آكادميك رشته مامايي مراسمي چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۱ توسط انجمن علمي مامايي اصفهان و با همكاري معاونت هاي درمان و بهداشتي و با حضور اساتيد، پيشكسوتان، دانشجويان و كارشناسان مامايي استان برگزار گرديد. در پايان نيز از خدمات ماماهاي منتخب با اهداي لوح سپاس تقدير شد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳