قابل توجه کلیه مراکز درمانی(ثبت سرطان )

با توجه به نامه شماره ۶/۹۹۷۲/د مورخ ۱۰/۱۰/۹۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " ثبت سرطان " مقتضی است  نسبت به ثبت موارد سرطان و  تکمیل فرمهای مربوطه در فرمت ذیل ، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

جهت دریافت فایل excell مربوطه    اینجا را کلیک کنید .

 

قابل توجه مسئولین محترم کلیه مراکز شنوایی سنجی استان اصفهان

با توجه به نامه شماره ۶/۹۱۱۸/د مورخ ۹۷/۹/۱۷ معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان  در خصوص " دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران" مقتضی است  نسبت به انجام غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران و تکمیل فرمهای مربوطه بر اساس دستورالعمل، اقدام لازم را مبذول فرمایید.

فایل  دستورالعمل و فرمهای آماری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران   اینجا را کلیک کنید .

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت مشاهده برنامه زمانبندی بررسی داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد در ماههای  فروردین ، اردیبهشت سال ۹۸  کلیک نمایید.

جلسه کارگروه مالی برنامه ترویج زایمان طبیعی

در راستای تدوین بسته مالی دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی  با حضور مدیر درمان ، مدیر اموربیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، نماینده معاونت توسعه دانشگاه ، رییس انجمن علمی زنان ، رییس جمعیت مامایی و نماینده گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و رییس اداره مامایی،در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه آموزشی اصول مدیریت مهندسی پزشکی

جلسه آموزشی«اصول مدیریت مهندسی پزشکی » روز پنجشنبه مورخ ۶/۱۰/۹۷ توسط اداره تجهیزات پزشکی و با همکاری و مساعدت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی با حضور مدرس جلسه جناب آقای مهندس سعید غفوری مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل سالن کنفرانس تالار سبز جهت کلیه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی (دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان) استان برگزار گردید. این کارگاه یکروزه که که از ساعت ۸ صبح الی ۷:۳۰ دقیقه شب به طول انجامید مورد استقبال ویژه کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت.

جلسه بررسی مشکلات فاکتورهای انعقادی

صبح روز یکشنبه ۲ دی ماه جلسه ای با حضور نماینده معاون محترم غذا و دارو ، نماینده محترم داروخانه های آموزشی و قائم مقام محترم ریاست بیمارستان امید و مسئولین محترم داروخانه های توزیع کننده فاکتورهای انعقادی و مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی ، رئیس محترم اداره امور بیماریها و کارشناس مربوطه تشکیل گردید.

کلاس آموزش اصول اجرای برنامه (کنترل کیفی تجهیزات)

کلاس آموزش اصول اجرای برنامه کنترل کیفیت داخلی برای روشهای کمی درهماتولوژی(کنترل کیفی تجهیزات)مورخ ۹۷/۰۹/۲۷ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۵ ساعت برای پرسنل بیمارستان های تحت پوشش و خصوصی در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادران باردار

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادران باردار روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه، با حضور معاون درمان، معاون فنی معاونت بهداشتی، مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه و بررسی گزارشات مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران، راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به مادران پرخطر در بخش خدمات سرپایی خصوصی و مراکز آموزشی درمانی بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳