جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با همکاری پژوهشکده قلب و عروق بیمارستان چمران،

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با همکاری پژوهشکده قلب و عروق بیمارستان چمران، باحضور جناب آقای دکتر خسروی رئیس محترم پژوهشکده ،نمایندگانی از معاونت غذا ودارو ،معاونت بهداشتی استان ،سازمانهای بیمه گر و نماینده ای از IT  دانشگاه ،در سالن کنفرانس پژوهشکده قلب و عروق ،برگزار و .....         

جلسات آموزشی و ارتقای سطح آگاهی و مهارت کارشناسان مامایی در خصوص زایمان فیزیو لوژیک

در راستای آموزش و ارتقای سطح آگاهی و مهارت کارشناسان مامایی شاغل در بخش بلوک زایمان مراکز درمانی، کارگاه شش روزه زایمان فیزیولوژیک و روش های کاهش درد زایمان جهت کارشناسان مامایی مراکز درمانی استان در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ دی ماه و ۱، ۶، ۷ و ۸ بهمن ۹۷ در معاونت درمان برگزار گردید.

دستورالعمل توزیع متخصصین ۹۷

برگزاری جلسه آموزشی ویژه کلیه درمانگاه های عمومی و تخصصی

جلسه آموزشی "حوزه وظایف و اختیارات مسؤول فنی درمانگاه، رعایت استاندارد های کنترل عفونت و چالش های موجود در بازدید های نظارتی درمانگاه ها " توسط اداره نظارت بر درمان سرپایی و با همکاری و مساعدت انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه های عمومی و تخصصی  با حضور آقای دکتر صالحی مدیر محترم نظارت و اعتبار بخشی  و مدرسین محترم  خانم ها دکتر مرتضوی  و  چراغی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۷ در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه کلیه مسؤولین فنی درمانگاه های عمومی و تخصصی و رابطین کنترل عفونت درمانگاه ها حضور یافتند .

جهت دریافت فایل های مربوط به جلسه آموزشی  کلیک نمایید.

نسخه ششم استاندارد دارویی بخش اورژانس

برای دریافت دستورالعمل نسخه ششم استاندارد دارویی بخش اورژانس اینجا کلیک نمایید .

قابل توجه مراکز ارائه دهنده خدمات به بیماران دیابتی

با توجه به نامه شماره ۵۳۳۸/۵۰۰/د مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ وزارت متبوع در خصوص" برنامه توزیع درمانگاههای دیابت " خواهشمند است فرم  تکمیل شده  مربوطه  را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۷/۱۱/۹۷ به آدرس الکترونیکی زیرارسال فرمایید .

bimari_khas@mui.ac.ir

قابل توجه کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و خیریه ( ثبت اطلاعات فردی در سامانه سیمای سرطان )

               با توجه به  نامه شماره ۲۷۱۳۱/۴۰۰د مورخ ۲۵/۱۰/۹۷ وزارت متبوع در خصوص " ثبت اطلاعات فردی در سامانه  سیمای سرطان " خواهشمند  است نسبت به انجام اقدامات مقتضی مطابق با  زمان بندی و شیوه نامه مطرح شده در نامه فوق الذکر در اسرع وقت اقدام  فرمایید.  

پلمپ یک واحد مداخله در درمان

يک واحد غير مجاز که مبادرت به مداخله در درمان و فعالیت در زمینه خدمات زیبایی و پوستی مي نمود، توسط اداره نظارت بر خدمات سرپایی و امور حقوقي معاونت درمان شناسایی و محل پلمپ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳