قابل توجه مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد

جهت مشاهده برنامه زمانبندی تحویل داروی مراکز درمان سوء مصرف مواد در ماههای مهر، آبان ،آذر  کلیک کنید.

دستورالعمل کشوری کاشت حلزون شنوایی

وبینار «برنامه ریزی جهت کاهش مرگ و عوارض مادران»

وبینار «برنامه ریزی جهت کاهش مرگ و عوارض مادران» در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۳۰ با حضور اعضای هیأت علمی گروه زنان دانشکده پزشکی، رئیس اداره مامایی معاونت درمان، کارشناس واحد اداره سلامت مادران معاونت بهداشتی و اعضاء کمیته کشوری بررسی علل مرگ مادران باردار در معاونت درمان برگزار گردید و درخصوص علل مرگ مادران باردار وبیماری کووید ۱۹ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وبینار کشوری تدوین بسته خدمتی بانک شیر مادر

وبینار کشوری تدوین بسته خدمتی بانک شیر مادر با حضور رئیس و کارشناسان اداره نوزادان وزارت متبوع، اعضای هیأت علمی گروه نوزادان دانشکده پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، کارشناس مسئول برنامه کودکان معاونت بهداشت و کارشناس اداره مامایی معاونت درمان در روز یک شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۹ در معاونت درمان برگزار گردید و در خصوص تدوین بسته خدمتی بانک شیر مادر بحث و تبادل نظر گردید.

وبینار کشوری بانک شیر مادر

وبینار کشوری بانک شیر مادر با حضور رییس و کارشناسان اداره نوزادان وزارت متبوع، فوق تخصص نوزادان مسئول بانک شیر مادر دانشگاه و رییس و کارشناس اداره مامایی معاونت درمان در روز یک شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۲ در معاونت درمان برگزار گردید و در خصوص بررسی فرآیندهای روند ثبت اطلاعات بانک شیر در سامانه ایمان و تعرفه گذاری خدمات مذکور در مراکز آموزشی بحث و تبادل نظر گردید.

قابل توجه مسؤلین فنی محترم مراکز درمان سوء مصرف مواد

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه کارگروه مراقبت و درمان بیماری کرونا ویروس مورخ ۱۴/۴/۹۹ مقرر گردید  از تاریخ ۲۱/۴/۹۹ تا اطلاع ثانوی کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر اصفهان خدمات حضوری به بیماران را به حداقل ۳ روز در هفته کاهش دهند و مراکزی که در مناطق فرد می باشند در روزهای فرد و مراکزی که در مناطق زوج می باشند در روزهای زوج خدمات ارائه دهند.درخصوص مراکز واقع در شهرستان های استان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان آن شهرستان روزهای فعالیت مرکز (۳روز در هفته) اجرا گردد ضمنآجهت دریافت دستورالعمل اجرای پروتکل های حفاظتی و بهداشتی در مؤسسات، دفاتر کار و مطب ها اینجا را کلیک نمایید.

ارسال گزارش عملکرد واحدهای مددکاری اجتماعی

وبینار کمیته کشوری بررسی علل مرگ مادران باردار

وبینار کمیته کشوری بررسی علل مرگ مادران باردار در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۱ با حضور اعضای هیأت علمی گروه زنان، بیهوشی و عفونی دانشکده پزشکی  و اعضاء کمیته کشوری بررسی علل مرگ مادران باردار در معاونت درمان برگزار گردید و درخصوص علل مرگ مادران باردار  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳