فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و تشخیصی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت شرکتهای تبلیغاتی و بازاریابی در حوزه درمانی و  تشخیصی جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. 

الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در ازمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تاکید بر الزام درج مشخصات کیت ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشهای تشخیصی HIV و هپاتیت در برگه جواب بیمار جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل و فهرست کیتهای الایزای مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه آریا

لوح کیفیت آزمایشگاه آریا از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد

لوح کیفیت آزمایشگاه میلاد از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی

لوح کیفیت آزمایشگاه بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تمدید گردید .

برگزاری جلسه پیاده سازی راهنماها و استانداردهای بالینی

در تاریخ ۲۵/۴/۹۶ جلسه ای در خصوص پیاده سازی راهنماها و استانداردهای بالینی با حضور مدیران اقتصاد درمان دانشگاههای قطب منطقه ۷ در این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص انتخاب راهنماهای بالینی و نحوه اجرایی شدن آن در دانشگاههای مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جلسه مدیران پرستاری

اولین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۶، با عنوان "مدیریت تعارض در پرستاری" روز شنبه ۲۴ تیر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص مدیریت تعارض در مراکز درمانی بود.

برگزاری آزمون مجموعه قوانین، مقررات و ضوابط تجهیزات پزشکی

روز شنبه ۲۴ تیر ماه آزمون« مجموعه قوانین، مقررات و ضوابط تجهیزات پزشکی» ویژه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی کلیه مراکز دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.
 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳