اخبار طرح تحول سلامت

برگزاری چهارمین جلسه ستاد تحول سلامت در سال ۹۸

چهارمین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۵/۰۵ شروع به کار نمود. درابتدا سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه موارد مطرح شده در همایش روسای دانشگاههای کشور در راستای طرح تحول نظام سلامت را بیان نموده و در ادامه جلسه جناب آقای دکتر اشرفی رئیس محترم دبیرخانه ستاد تحول سلامت به بررسی مصوات جلسه قبلی ستاد ودستور کاراین جلسه پرداختند.که موارد مطرح شده  شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ،راهکار مناسب جهت مدیریت خدمات آزمایشگاه در بیماران بستری و.......بود که مصوبات لازم مقرر گردید.

برگزاری سومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه

سومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری روز شنبه مورخ  ۹۸/۰۴/۰۱ شروع به کار نمود. در ادامه جلسه به بررسی دستور کارستاد شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ، منبع تامین مابه التفاوت هتلینگ تخت های دوتخته و سه تخته ، تعیین تکلیف هزینه اعزام بیمار با آمبولانس در مراکز درمانی و.............پرداخته شد و مصوبات لازم مقرر گردید.

برگزاری دومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه در سال ۹۸

دومین جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه امروز مورخ ۹۸/۰۳/۱۱ با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضائ محترم ستاد در ساعات اولیه کاری شروع به کار نمود. در ادامه جلسه به بررسی دستور کارستاد شامل : مشکلات و موانع مراکز درمانی جهت تامین تجهیزات و لوازم پزشکی وبحث و تبادل نظر در خصوص راهکار مناسب جهت رفع مشکل ، بررسی تصویب پروتکل تجویز منطقی سیس پلاتین و بررسی و تصویب پروتکل برخورد با بیماران دوره پایانی و.............پرداخته شد و مصوبات لازم مقرر گردید.

 

 

اشتراک در اخبار طرح تحول سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳