اخبارستادهدایت

بازدید معاون درمان و قائم مقام ایشان از ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی

صبح امروز مورخ ۲/۷/۱۳۹۶ معاون محترم درمان و قائم مقام ایشان از ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی بازدید نمودند.

در این بازدید فرایند های جاری ، مداخلات نظارتی و همچنین سامانه های مانیتورینگ اورژانس مراکز درمانی و سامانه اعزام الکترونیکی بیماران برای ایشان تشریح گردید . در ادامه معاون محترم درمان ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی همکاران ستاد هدایت،بر تداوم روند جاری و همچنین برنامه ریزی در راستای ارتقای فرایند ها و سیستم های موجود تاکید نمودند.

اشتراک در اخبارستادهدایت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳