قابل توجه مراکز سرپايي ارائه دهنده خدمات سونوگرافی و MRI (ثبت اطلاعات نرم افزاری)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳