دوره های آموزشی

دوره آموزشی نرم افزار گسترده ماکرو

برای دریافت فایل آموزشی اکسل پیشرفته اینجا کلیک کنید.

امور حقوققی پرونده های پزشکی

جهت دریافت فایل دوره آموزشی امور حقوقی پرونده های پزشکی اینجا کلیک کنید.

نکات راهنمای اعتباربخشی

برای دریافت نکات آموزشی اعتباربخشی اینجا کلیک کنید.

فایل های آموزشی

اشتراک در دوره های آموزشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳