آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل جدید آواب در خصوص ثبت موارد کرونا

برای دانلود دستورالعمل جدید سامانه آواب در خصوص ثبت موارد کرونا  اینجا  کلیک کنید.

صورتجلسه ثبت احوال

برای دانلود صورت جلسه تعیین تکلیف ارسال لیست متوفیان مراکز درمانی به سازمان ثبت احوال اینجا کلیک کنید.

صفحه‌ها

اشتراک در آیین نامه ها و دستورالعمل ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳