برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مددکاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی

به همت واحد مددکاری معاونت درمان  کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان مددکاری مراکز دولتی و خصوصی با عنوان پروتکل های شش گانه مداخلات پایه مددکاری اجتماعی در بیمارستان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.در این دوره که از تاریخ ۱۶مهرماه ۹۶بمدت سه روز برگزار شد، آموزشهای لازمه در خصوص پروتکلها و نحوه اجرای آن در مراکز توسط سرکارخانم محمدی مسئول محترم واحد مددکاری معاونت درمان به شرکت کنندگان در کارگاه  ارائه گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳